Zingende moestuin

Het Circado koor ging voor de eerste repetitie op bezoek in de moestuin.